Regjistrimi i Llogarisë

Nëse keni aktualisht një llogari ju lutem shkoni te faqja e hyrjes.

Të dhënat personale

* Emri:
* Mbiemri:
* E-Mail:
* Telefon:

Adresa juaj

Kompania:
Lloji i biznesit:

* ID e Kompanisë:
* ID e taksës:
* Adresa 1:
Adresa 2:
* Qyteti:
* Kodi Postar:
* Shteti:
* Zona / Vendi:

Fjalëkalimi juaj

* Fjalëkalimi:
* Konfirmoni Fjalëkalimin:

Lajmërimet

Abonohuni: Po Jo
www.TonerandToner.al i përket Shoqërisë Toner&Toner është i eCommerce Albania shpk
Zyra Operative
Rruga Vangjel Noti, Pallati Gintash 13, Blloku 3, Kodi Postar 1001, Laprake, Tirana, Shqipëri
Zyra Qendrore
eCommerce Albania shpk, Rruga Justin Godard 3, 2001 Durres (Shqipëri)
Nuis L91722502P
Markat e cituara i përkasin pronarëve të tyre. Fotot dhe imazhet përdoren vetëm me qëllim ilustrues. Çmimet dhe kushtet e përgjithshme mund të ndryshojnë